Теми

1. Нейротравма

2. Спінальна нейрохірургія

3. Судинна нейрохірургія

4. Нейроонкологія

5. Хірургія основи черепу

6. Дитяча нейрохіругія

7. Відновлювальна нейрохірургія

8. Функціональна нейрохірургія

9. Нейрорадіологія

10. Нейроанестезіологія та інтенсивна терапія

11. Медицина болю

12. Нейрореабілітація і якість життя хворих

13. Фундаментальні нейронауки

14. Організація нейрохірургічної служби

15. Історія та етика в нейрохірургії